Ֆինանսական հաշվետվություններ

Այստեղ Դուք կարող եք ծանոթանալ «Ղ-Տելեկոմ» ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվություններին:

2016

2015



2014 

2014 թ. ֆինանսական հաշվետվություն




«Ղ-Տելեկոմ» ՓԲԸ Հաշվետվություն` Շարժական բջջային կապի ծառայությունների 2014 թվականի 1-ին եռամսյակի հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ


2013

2013 թ. ֆինանսական հաշվետվություն







2012

2012 թ. ֆինանսական հաշվետվություն






2011







2010



2009