Մաքս գործընկեր

10000 և ավելի հեռախոսագիծ

Քարտի տրամադրման պայմաններ
 
Միացման վճար - 0 դրամ
Ամսավճար - 300 դրամ
Երաշխիքային կանխավճար – 0 դրամ

 
 
Տեղական զանգեր
դրամ/րոպե
Խմբի ներսում
1
Դեպի ՎիվաՍել-ՄՏՍ ցանց
9
Դեպի ՀՀ այլ բջջային ցանցեր
25
Դեպի ՀՀ քաղաքային ցանցեր
25
Դեպի 374 97 բջջային ցանց
39
Դեպի 374 47 քաղաքային ցանց
39
SMS
դրամ/SMS
Տեղական
20
Միջազգային
20
Ինտերնետ*
դրամ/ՄԲ
Բոլոր կայքերը
30
            Բոլոր գները ներառում են ԱԱՀ:


* Ցանկության դեպքում կարելի է նաև ակտիվացնել ինտերնետ-փաթեթներ, որոնք առավել մեծ ծավալի տվյալներ ուղարկելու և ստանալու դեպքում տրամադրում են ինտերնետի առավել մատչելի սակագներ:
 
 
 
Այլ պայմաններ
  • Սեփականատիրոջ փոփոխություն - 800 դրամ
  • Համարի փոփոխություն - 800 դրամ
  • Ժամանակավոր կասեցում` ըստ պահանջի (առավելագույնը` 1 տարի) - 800 դրամ/ամիս
  • Ամսավճար միայն մուտքային զանգերի համար - 700 դրամ/ամիս
 
Ծանոթություն
  • Եթե փաթեթից դուրս եկող բաժանորդների թիվը կազմում է բաժանորդների ընդհանուր թվի 20 տոկոսը, պայմանագիրը կասեցվում է փաթեթում ընդգրկված բոլոր բաժանորդների համար, կամ վերջիններս տեղափոխվում են սակագնային այլ պլան նախատեսող փաթեթ:
  • Փաթեթի բաժանորդների առնվազն 30 տոկոսը պետք է ընդգրկված լինի հիմնական պայմանագրի մեջ. այն է` հիմնական պայմանագրում ընդգրկված բաժանորդների ընդհանուր թվի նվազման դեպքում փաթեթի բոլոր բաժանորդների պայմանագրերը կասեցվում են կամ տեղափոխվում են սակագնային այլ պլան նախատեսող փաթեթ:
  • Բաժանորդագրությունը սույն սակագնային պլանին կատարվում է նվազագույնը 1 տարի պայմանագրային ժամկետով: Կասեցման դեպքում կիրառվում է տուգանք, որը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ.300 դրամ x կասեցվող հեռախոսագծերի թիվը x մինչև պայմանագրի ավարտը մնացած ամիսների թիվը:

Ի դեպ, եթե «Մաքս գործընկեր» սակագնային պլանի բոլոր բաժանորդներն ընդգրկվեն հիմնական պայմանագրում, ապա նրանք հնարավորություն են ստանումբաժանորդագրվելու «Մեգա» փաթեթին:

«Մեգա» փաթեթով տրամադրվող ծառայությունների սակագներ

Տեղական զանգեր

դրամ/րոպե

Խմբի ներսում

0

Դեպի ՎիվաՍել-ՄՏՍ ցանց

1

Դեպի ՀՀ այլ բջջային ցանցեր

16

Դեպի ՀՀ քաղաքային ցանցեր

14,5

Դեպի 374 97 բջջային ցանց

16

Դեպի 374 47 քաղաքային ցանց

16

SMS

դրամ/SMS

Դեպի ՎիվաՍել-ՄՏՍ ցանց

5

Դեպի ՀՀ այլ բջջային ցանցեր և միջազգային

20

MMS

դրամ/MMS

Տեղական

20

Դեպի էլ. փոստի հասցե

20

Միջազգային

ՄՏՍ խումբ. ՄՏՍ-Բելառուս, ՄՏՍ-Թուրքմենստան, ՄՏՍ-Ռուսաստան, ՄՏՍ-Ուզբեկստան (Uzdunrobita), ՄՏՍ-Ուկրաինա (UMC)

20

Ինտերնետ*

դրամ/ՄԲ

Բոլոր կայքերը

20

Բոլոր գները ներառում են ԱԱՀ:


* Ցանկության դեպքում կարելի է նաև ակտիվացնել ինտերնետ-փաթեթներ, որոնք առավել մեծ ծավալի տվյալներ ուղարկելու և ստանալու դեպքում տրամադրում են ինտերնետի առավել մատչելի սակագներ: