Մեր գործընկեր 2


«Մեր գործընկեր 2» սակագնային պլանի շրջանակում առաջարկվող «Սակագին +» փաթեթին բաժանորդագրություն չի իրականացվում: Նրանք, ովքեր արդեն հանդիսանում են նշված փաթեթի բաժանորդ, կշարունակեն օգտվել դրանից նախկին պայմաններով: Ցանկության դեպքում, սակագնային պլանի բաժանորդները կարող են նաև անցնել «Մեր գործընկեր 2» սակագնային պլանի շրջանակում առաջարկվող այլ փաթեթների:


Առաջարկ 2
 «Սակագին +»*

6500 դրամ ամսավճարի** դիմաց բաժանորդը ստանում է MTS Ego սմարթֆոն, ինչպես նաև 1000 ներցանցային րոպե և 5000 ՄԲ ինտերնետ:

«Սակագին +» փաթեթի տրամադրման պայմաններ

Կանխավճար

«Մեր գործընկերսակագնային պլանին բաժանորդագրության նվազագույն պարտադիր ժամկետ

55 000 դրամ

8 ամիս
8 ամիս նվազագույն ժամկետով բաժանորդագրությունից նախքան ժամկետը լրանալը հրաժարվելու դեպքում բաժանորդից գանձվում է 45 000 ՀՀ դրամ տուգանք` անկախ օգտագործած ամիսների թվից:

25 000 դրամ

14 ամիս
14 ամիս նվազագույն ժամկետով բաժանորդագրությունից նախքան ժամկետը լրանալը հրաժարվելու դեպքում բաժանորդից գանձվում է 75 000 ՀՀ դրամ տուգանք` անկախ օգտագործած ամիսների թվից:

* Առաջարկվող հատուկ փաթեթների թիվը 200 է:

** «Սակագին +» փաթեթի ամսավճարը գանձվում է՝ գումարվելով «Մեր գործընկեր 2» սակագնային պլանի ամսավճարին: