SIP Talk

«SIP Talk» հետվճարային սակագնային պլանը նախատեսված է հատկապես այն ընկերությունների համար, որոնք կարևորում են անխափան և որակյալ հաղորդակցությունը:

«SIP Talk» սակագնային պլանը հնարավորություն է ընձեռում ֆիքսված ամսավճարի դիմաց յուրաքանչյուր ամիս ունենալու ներառված խոսելաժամանակ դեպի ֆիքսված տեղական ցանցեր, ինչպես նաև կատարելու զանգեր տեղական և միջազգային բջջային և ֆիքսված ուղղություններով՝ մատչելի սակագներով:

Սակագներ և ծառայությունների տրամադրման պայմաններ

Ներառված խոսելաժամանակ՝ դեպի ֆիքսված տեղական և տարածաշրջանային ցանցեր  (010, 011, 012, 060)

200 րոպե

Ծառայություններ

Սակագներ

(դրամ/րոպե)

Դեպի 010, 011, 060 ֆիքսված ցանցեր

5

Դեպի այլ ֆիքսված ցանցեր

5

Դեպի բջջային ցանցեր

19

Դեպի 374 97 բջջային ցանց

35

Դեպի 374 47 քաղաքային ցանց

18

Միջազգային ուղղություններ և զանգերի սակագներ


Ծառայությունների տրամադրման պայմաններ

Ամսավճար - 1000 դրամ

Երաշխիքային կանխավճար (հաշվանցվում է 4-րդ ամսին) - 1000 դրամ

Այլ պայմաններ

  • Հեռախոսահամարի ընտրություն – բրոնզե՝ 5000 դրամ, արծաթե՝ 10 000 դրամ, ոսկե՝ 20 000 դրամ
  • Համարի սեփականատիրոջ փոփոխություն – 500 դրամ
  • Համարի փոփոխություն - 500 դրամ
  • Մանրամասն հաշիվ – 100 դրամ/ամիս
  • Գաղտնաբառի վերականգնում – 1000 դրամ
  • Հեռախոսի կարգաբերում – 1000 դրամ

Ծառայությունները հասանելի են թե՛ IP հեռախոսի և թե՛ համապատասխան ծրագրային ապահովում ունեցող այլ սարքի միջոցով:

Ծառայությունը մատուցվում է ֆիքսված հեռախոսակապի միջոցով:

Ծանոթություններ

  • Բոլոր գները ներառում են ԱԱՀ: