Տեղեկատվական անվտանգություն

«Ղ-Տելեկոմ» ՓԲԸ-ն պահպանում է Ընկերության՝ ֆիզիկական և էլեկտրոնային տեղեկատվական ակտիվների հասանելիությունը, գաղտնիությունը և ամբողջականությունը՝ իր հաճախորդների անհատական տվյալները պաշտպանելու, ընկերության հաճախորդներին բարձրորակ ծառայություններ մատուցելու, մրցակցային առավելությունը, դրամական հոսքերը, եկամտաբերությունը, օրենսդրական, կարգավորող և պայմանագրային պահանջներին համապատասխանությունը և ընկերության հեղինակությունը պահպանելու նպատակով: Ընկերության տեղեկատվական անվտանգության կառավարման համակարգը համապատասխանում է

ISO/IEC 27001:2013 միջազգային ստանդարտի բոլոր պահանջներին: