Զանգի սպասում

 

Այս ծառայությունը բաժանորդին հնարավորություն է տալիս տեղեկանալու մուտքային զանգերի մասին, մինչ նա խոսում է մեկ ուրիշի հետ: Բաժանորդը կարող է պատասխանել զանգին, անջատել, անտեսել այն, ակտիվ զանգը դնել սպասման մեջ և կատարել մեկ այլ հեռախոսազանգ, փոփոխել զանգերը, եթե մեկը սպասման վիճակում է, մյուսը` ընթացիկ:
 
Ծառայությունն ակտիվացնելու համար նայել հեռախոսը օգտագործողի ուղեցույցը: