Ինքնորոշման արգելափակում

Այս ծառայությունը բաժանորդին հնարավորւթյուն է տալիս զանագահարելիս թաքցնել սեփական համարը:
 
Ծառայության վճարն է ամսական 1000 դրամ (ներառյալ ԱԱՀ):