Կոնֆերանս զանգ

Այս ծառայությունը հնարավորություն է տալիս հեռախոսային խոսակցություն վարելու միաժամանակ 6 անձանց հետ:
 
Ծառայությունն ակտիվացնելու և նրանից օգտվելու համար նայել հեռախոսի օգտագործման ուղեցույցը: