Վճարում և վերալիցքավորում

 

Գոյություն ունեն ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի հետվճարային ծառայությունների դիմաց վճարման և կանխավճարային քարտերի վերալիցքավորման մի շարք եղանակներ: Ստորև ներկայացված են վճարման/վերալիցքավորման հասանելի եղանակները՝ կախված Ձեր գտնվելու վայրից:

 

Հասանե-
լիություն

Կանխա-
վճարային քարտերի վերալիցքա-
վորում

Հետվճա-
րային ծառայու-
թյունների դիմաց վճարում

Վերալիցքավորման քարտեր*


Ինտերնետ

ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի սպասարկման կենտրոններ
«Telcell» համակարգի Էլեկտրոնային վճարման մեքենաներ

«BTA» բանկի էլեկտրոնային վճարման մեքենաներ

«Իզի Փեյ» համակարգի էլեկտրոնային վճարման մեքենաներ

ՀՀ բանկերի մասնաճյուղեր և բանկոմատներ«Լիցք»


«Հայփոստ»-ի մասնաճյուղեր

QIWI վճարման մեքենաներ

«Ինտերկոոպբանկ»-ի մասնաճյուղեր


ՄՏՍ-Ռուսաստանի սպասարկման կենտրոններ


«Ռապիդա» վճարային համակարգ


«Սվյազնոյ» խանութների ցանց

 
«Եվրոսետ» խանութների ցանց


 

* Վերալիցքավորման քարտ կամ ծածկագիր ունենալու դեպքում դրա միջոցով կանխավճարային քարտը կարելի է վերալիցքավորել նաև ռոումինգում, եթե արտասահմանյան օպերատորի ցանցն ապահովում է USSD ծառայությունը:

 
Ամենուրեք
 
  Հայաստանում
Ռուսաստանում

 

Կանխավճարային քարտի հաշվի առավելագույն թույլատրելի մնացորդն է 90000 դրամ, իսկ առավելագույն վավերականության ժամկետը` 1024 օր: Վերալիցքավորում կատարելիս տրամադրվող վավերականության ժամկետը կախված է գումարի չափից:


Վերալիցքավորման քարտեր

Ձեռք բերեք ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի վերալիցքավորման քարտ, ջնջեք պաշտպանիչ շերտը և կտեսնեք վերալիցքավորման ծածկագիրը:

Ձ
եր կանխավճարային քարտը վերալիցքավորելու համար հավաքեք *123*ծածկագիրը#, կամ զանգահարեք 123 և հետևեք ձայնային հրահանգներին:

Այլ կանխավճարային քարտ վերալիցքավորելու համար հավաքեք *125*ծածկագիրը*հեռախոսահամարը#, կամ զանգահարեք 125 և հետևեք ձայնային հրահանգներին:

Առկա վերալիցքավորման քարտերն են.


Վերալիցքավորման քարտ Վավերականության ժամկետ
 1000 դրամ 20 օր
 2000 դրամ 45 օր
 4500 դրամ 105 օր
 7000 դրամ 175 օր
 9500 դրամ 255 օր
18000 դրամ 505 օր

 Լիցք

Կանխավճարային քարտը կարելի է վերալիցքավորել նաև վաճառակետերի շարունակաբար ընդլայնվող ցանցում՝ «Լիցք» ծառայության միջոցով: