«GOOD’OK» ծառայության կառավարում 133 կարճ համարին զանգահարելով

Դուք կարող եք ակտիվացնել և կառավարել «GOOD'OK» ծառայությունը, ինչպես նաև ձայնագրել զանգի ազդանշան` պարզապես զանգահարելով 133 կարճ համարին և հետևելով ձայնային հրահանգներին:
 
Իսկ եթե արդեն գիտեք Ձեր նախընտրած մեղեդու կոդը, ապա կարող եք մուտք գործել անմիջապես տվյալ մեղեդու մենյու` զանգահարելով 133*մեղեդու կոդը:
 
Զանգի առաջին 3 րոպեն անվճար է, իսկ 4-րդ րոպեից սկսած 1 րոպեի արժեքն է 5 դրամ (ներառյալ ԱԱՀ):