Հարցման կարգավիճակի ստուգում

select


(օրինակ` IM000001)