Հետվճարային սակագնային պլաններ և փաթեթներ

Գործողություն

Հրահանգ

«Viva» հետվճարային սակագնային պլաններ

Օգտագործած ծառայությունների արժեքի ստուգում

*315#

Օգտագործած ինտերնետի արժեքի ստուգում
 *310#

Ներառված խոսելաժամանակի և SMS-ների մնացորդի ստուգում

*311*1#

Ներառված ինտերնետի մնացորդի ստուգում

*311*2#

Մուտք հրահանգների մենյու

*311#

«Հատուկ» սակագնային պլան
 
Օգտագործած ծառայությունների արժեքի ստուգում
*315#
Օգտագործած ինտերնետի արժեքի ստուգում
*310#
Ներառված խոսելաժամանակի և SMS-ների մնացորդի ստուգում
*311*1#
Ներառված ինտերնետի մնացորդի ստուգում
 *311*2#
Մուտք հրահանգների մենյու
*311#

«Կլասիկ ֆլեքսի» փաթեթ

Օգտագործած ներառված ներցանցային խոսելաժամանակի ստուգում

*316#

«STARTPHONE» սակագնային պլան

Ներառված խոսելաժամանակի և SMS հաղորդագրությունների հաշվեկշռի ստուգում

*311*1#

Ներառված ՄԲ-ի հաշվեկշռի ստուգում

*311*2#
Քարտի պրոֆիլում լեզվի ընտրություն

Գործողություն

Հրահանգ

Հայերենի համար

*129*1#

Ռուսերենի համար

*129*2#

Անգլերենի համար

*129*3#


 Արխիվ

Գործողություն

Հրահանգ

«Մեր համարը» փաթեթ

Օգտագործած ծառայությունների արժեքի ստուգում

*315#

Ներառված խոսելաժամանակի և SMS-ների մնացորդի ստուգում

*311*1#

Մուտք հրահանգների մենյու

*311#