Կանխավճարային սակագնային պլաններ և փաթեթներ


Գործողություն

Հրահանգ

Ընթացիկ սակագնային պլան

Ընթացիկ սակագնային պլանի ճշտում՝ կանխավճարային բաժանորդների համար

*131*001#

«Viva» սակագնային պլաններ
 
 Անցում դեպի «Viva 1500» սակագնային պլան
 *161*1500#
 Անցում դեպի «Viva 2500» սակագնային պլան
 *161*2500#
 Անցում դեպի «Viva 3500» սակագնային պլան
 *161*3500#
 Անցում դեպի «Viva 5500» սակագնային պլան
 *161*5500#
 Անցում դեպի «Viva 7500» սակագնային պլան
 *161*7500#
 Անցում դեպի «Viva 1500» սակագնային պլան՝ ընթացիկ տարբերակի գործողության ժամկետը լրանալուց հետո
 *161*1500*1#
 Անցում դեպի «Viva 2500» սակագնային պլան՝ ընթացիկ տարբերակի գործողության ժամկետը լրանալուց հետո
 *161*2500*1#
 Անցում դեպի «Viva 3500» սակագնային պլան՝ ընթացիկ տարբերակի գործողության ժամկետը լրանալուց հետո
 *161*3500*1#
 Անցում դեպի «Viva 5500» սակագնային պլան՝ ընթացիկ տարբերակի գործողության ժամկետը լրանալուց հետո
 *161*5500*1#
 Անցում դեպի «Viva 7500» սակագնային պլան՝ ընթացիկ տարբերակի գործողության ժամկետը լրանալուց հետո
 *161*7500*1#
 Ընթացիկ տարբերակի գործողության ժամկետը լրանալուց հետո դեպի սակագնային պլան անցման չեղարկում
 *161*0#
 Ընթացիկ սակագնային պլանով տրամադրվող փաթեթների հաշվեկշռի ստուգում
 *160#
 Ընթացիկ սակագնային պլանի փաթեթների վերաակտիվացում
 *161*4#

«Բարբառ» սակագնային պլան

Անցում «Բարբառ» սակագնային պլանին

*131*707#

«Ջան-ջան» ծառայության I տարբերակի ակտիվացում

*707#

«Ջան-ջան» ծառայության II տարբերակի ակտիվացում

*707*2#

«Ջան-ջան» ծառայության գործողության ժամկետի ստուգում

*707*7#

«Ջան-ջան» ծառայության ավտոմատ երկարացման կասեցում

*707*0#

«Ջան-ջան օրական» ծառայության ակտիվացում

*707*1#

«Ջան-ջան օրական» ծառայության ապաակտիվացում

*707*0#

«Ջան-ջան ամսական» ծառայության ակտիվացում

*707*30#

«Ջան-ջան ամսական» ծառայության ապաակտիվացում և ավտոմատ երկարացման անջատում

*707*0#Զեղչեր և հատուկ առաջարկներ

Գործողություն

Հրահանգ

«Գիշերային զրույցներ» ծառայություն

Ակտիվացում

*450#

Ապաակտիվացում

*450*0#

Գործողության ժամկետի ստուգում

*450*4#

«Կեսգիշեր» ծառայություն

Ակտիվացում

*232*1# 

Ապաակտիվացում

*232*0#

«Super 0» ծառայություն

Ակտիվացում

*000#

Ապաակտիվացում

*000*0#

Հաշվեկշռի ստուգում

*000*1#

«Super 0 օրական» ծառայություն

Ակտիվացում

*024#

Ապաակտիվացում

*024*0#

Կարգավիճակի ստուգում

*024*1#

«Super զույգ» ծառայություն

Ակտիվացում

*077#

Ապաակտիվացում

*077*00#

Վերաակտիվացում

*077*01#

Կարգավիճակի ստուգում

*077*1#


Արխիվ

Գործողություն

Հրահանգ

 «Ալո մենք» սակագնային պլան
 
 Անցում «Ալո մենք» սակագնային պլանին
 *131*404#
 «Հատուկ համարի» ընտրություն
 *240*հեռախոսահամարը#
 «Հատուկ համարի» փոփոխություն
 *240*հին հեռախոսահամարը*նոր հեռախոսահամարը#
 Ընտրված «Հատուկ համարի» ստուգում
 *240*3#
 «Իմ աշխարհը» ծառայություն
 
 Ցուցակում հեռախոսահամարի ավելացում
 *230*հեռախոսահամարը#
 Ցուցակում հեռախոսահամարի փոփոխում
 *230*հին հեռախոսահամարը*նոր հեռախոսահամարը#
 Ցուցակի դիտում
 *230*3#

«18+» սակագնային պլան

Անցում «18+» սակագնային պլանին

*131*808#

Խմբին միանալու հրավերի ուղարկում

*118* հրավիրվող բաժանորդի հեռախոսահամարը#

Հրավերի ընդունում

*118* հրավիրողի հեռախոսահամարը*1#

Հրավերի մերժում

*118* հրավիրողի հեռախոսահամարը*0#

Խմբից հեռացում

*118*0#

Ղեկավարի իրավունքների փոխանցում խմբի մեկ այլ անդամի

*118* այլ անդամի հեռախոսահամարը*55#

Տեղեկություն խմբի անդամների մասին

*118*1#

«MegaWAP» ծառայության ակտիվացում

*118*18#

«18000 զանգ» ծառայության ակտիվացում

*118*88#

«MegaWAP» և «18000 զանգ» ծառայությունների կարգավիճակի ստուգում

*118*08#

«Միասին գիշերային» սակագնային պլան

Անցում «Միասին գիշերային» սակագնային պլանին

*131*202*1#

«Էքստրա» սակագնային պլան

Անցում «Էքստրա» սակագնային պլանին

*131*909# 

Կուտակած հատուկ խոսելաժամանակի ստուգում

*150#

«Մագնիս» սակագնային պլան

Անցում «Մագնիս» սակագնային պլանին

*131*303#

«Համար 5» սակագնային պլան

Անցում «Համար 5» սակագնային պլանին

*131*505# 

«Կլասիկ» սակագնային պլան

Օգտագործած անվճար ներցանցային խոսելաժամանակի ստուգում

*316#


Հատուկ սակագնային պլաններ

Գործողություն

Հրահանգ

«1000 ու 1 SMS» սակագնային պլան

Տվյալ ամսում 4 դրամ սակագնով մնացած SMS-ների քանակի ստուգում

*767#


Քարտի պրոֆիլում լեզվի ընտրություն

Գործողություն

Հրահանգ

Հայերենի համար

*129*1#

Ռուսերենի համար

*129*2#

Անգլերենի համար

*129*3#