Իմ SMS

«Իմ SMS» ծառայության շնորհիվ կարող եք կառավարել Ձեր մուտքային SMS-ները` ստեղծել ինքնապատասխանիչ, վերահասցեավորել ու ջնջել հաղորդագրությունները և այլն: Դրա համար ծառայությունն ակտիվացնելուց հետո անհրաժեշտ է ստեղծել կոնտակտներ, այնուհետև` կոնտակտների խումբ և սահմանել օրացույց` համապատասխան միջակայքերով: Այս ամենից հետո խմբի համար կարող եք սահմանել մի շարք կանոններ, որոնք կգործեն ըստ սահմանված ժամանակացույցի:
 
Ծառայությունը կարելի է ակտիվացնել և կառավարել.
  • «Ինտերնետ օգնական» ինքնասպասարկման պորտալից,
  • հավաքելով *141# և մուտք գործելով «Ծառայությունների ցանկ»,
  • ուղարկելով համապատասխան հրահանգը 141 կարճ համարին:
141 համարին ուղարկվող հրահանգներ
 
Գործողություն
Հրահանգ
Ծառայության ակտիվացում
MYSMS ON
Օրացույցի ստեղծում
MYSMS CAL ADD [օրացույցի անվանում] [նկարագիր]
Օրացույցի ջնջում
MYSMS CAL DEL [օրացույցի անվանում]
Օրացույցների ցանկի դիտում
MYSMS CAL LIST
Միջակայքի ավելացում օրացույցում*
MYSMS INT ADD [օրացույցի անվանում] [սկզբի ամսաթիվ] [ավարտի ամաթիվ] [սկզբի ժամ] [ավարտի ժամ] [շաբաթվա օրեր]
Միջակայքի հեռացում օրացույցից
MYSMS INT DEL [օրացույցի անվանում] [միջակայքի համար]
Օրացույցի միջակայքերի ցանկի դիտում
MYSMS INT LIST [օրացույցի անվանում]
Կոնտակտի ստեղծում
MYSMS CONT ADD [հեռախոսահամար] [անուն] [նկարագիր] [էլեկտրոնային փոստ]
Կոնտակտի ջնջում
MYSMS CONT DEL [հեռախոսահամար]
Կոնտակտների ցանկի դիտում
MYSMS CONT LIST
Խմբի ստեղծում
MYSMS GROUP ADD [խմբի անվանում] [նկարագիր]
Խմբի ջնջում
MYSMS GROUP DEL [խմբի անվանում]
Խմբերի ցանկի դիտում
MYSMS GROUP LIST
Կոնտակտի ավելացում խմբում
MYSMS GROUP CONTADD [խմբի անվանում] [հեռախոսահամար]
Կոնտակտի հեռացում խմբից
MYSMS GROUP CONTDEL [խմբի անվանում] [հեռախոսահամար]
Խմբում ներառված կոնտակտների ցանկի դիտում
MYSMS GROUP CONTLIST [խմբի անվանում]
Խմբի համար օրացույցի սահմանում
MYSMS GROUP SETCAL [խմբի անվանում] [օրացույցի անվանում]
Աղբարկղի SMS-ների թվի ստուգում
MYSMS RECYCLE
Աղբարկղի դատարկում
MYSMS RECYCLE CLEAR
Ծառայության ապաակտիվացում
MYSMS OFF
Ծառայության կարգավիճակի ստուգում
MYSMS STATUS
Կանոնների սահմանում
 
Խմբի համար ինքնապատասխանիչի ստեղծում
MYSMS GROUP SETRULE [խմբի անվանում] AA [պատասխանի տեքստը]
Խմբում ներառված կոնտակտներից ստացված SMS-ների վերահասցեավորում այլ համարի
MYSMS GROUP SETRULE [խմբի անվանում] RD [հեռախոսահամար]
Խմբում ներառված կոնտակտներից ստացված SMS-ների վերահասցեավորում էլեկտրոնային փոստի
MYSMS GROUP SETRULE [խմբի անվանում] EML [էլեկտրոնային փոստ]
Խմբում ներառված կոնտակտներից ստացված SMS-ների տեղափոխում աղբարկղ
MYSMS GROUP SETRULE [խմբի անվանում] RDEL
Խմբում ներառված կոնտակտներից ստացված SMS-ների ջնջում
MYSMS GROUP SETRULE [խմբի անվանում] DEL
 
* Հրահանգում ամսաթվերն անհրաժեշտ է մուտքագրել օր.ամիս.տարի (օրինակ` 27.05.2012), իսկ ժամը` ժամ:րոպե (օրինակ` 16:21) ձևաչափով: Շաբաթվա օրերն անհրաժեշտ է նշել համապատասխան համարներով (1-7): Այսպես, ուղարկելով MYSMS INT ADD Work 10.01.2011 30.12.2011 09:00 18:00 1,2,3,4,5 հրահանգը, Work օրացույցում Դուք կստեղծեք 2011 թվականի աշխատանքային օրերին համապատասխան միջակայք:
 
Յուրաքանչյուր կանոնի սահմանումն արժե 20 դրամ (ներառյալ ԱԱՀ):

Ծանոթություն
  • Ծառայությունը գործում է միայն ներցանցային SMS հաղորդագրությունների համար:
  • Ծառայությունն ապաակտիվացնելիս կարգավորումները պահպանվում են այնքան ժամանակ, քանի դեռ ակտիվ է «SMS էքստրա» ծառայությունը: