Ծառայությունների սակագներ ռոումինգում


374 97
բջջ.
ցանց
Վրաս-
տան
ՄՏՍ-Ռուսաս-
տան
(մինչև 01.07.16)
ԱՊՀ1
(այլ ՄՏՍ ցանցեր)
ԱՊՀ2 (այլ ցանցեր)
Եվրոպա
ԱՄՆ/
Կանադա
Այլ*
Զանգեր
դրամ / րոպե
Մուտքային
25
175
33
80
180
260
500
450
Ելքային
Դեպի Հայաստան
45
880
780
780
780
1060
1800
1550**
Տեղական
ուղղություն-
ներով
45
280
380
380
380
600
700
750
Միջազգային ուղղություն-
ներով
800
1480
1680
1680
1680
1600
2000
1850
Դեպի արբա-
նյակային ցանցեր
2000
6000
7000
7000
7000
6000
6000
6000
SMS
դրամ / SMS
Մուտքային
0
0
0
0
0
0
0
0
Ելքային
40
80
9
80
80
160
100
250
Տվյալների փոխանցում (ինտերնետ, MMS)***
45 դրամ/ ՄԲ
 65 դրամ / 10 ԿԲ
49 դրամ/ ՄԲ
65 դրամ / 10 ԿԲ


* Ծովային նավերում ռոումինգում գտնվելու դեպքում գործում են Այլ սակագնային գոտու սակագները:
** Թուրքիայից դեպի Հայաստան կատարվող զանգի սակագինն է 3600 դրամ/րոպե, իսկ Միացյալ Արաբական Էմիրություններից դեպի Հայաստան կատարվող զանգի սակագինն է 1850 դրամ/րոպե:
*** Հաշվարկման նվազագույն միավորը կազմում է 10 ԿԲ, գանձումը կատարվում է յուրաքանչյուր օգտագործման համար և օգտագործած ինտերնետի (GPRS, MMS) ծավալը կլորացվում է 10 ԿԲ ճշտությամբ:
Օրինակ` եթե Ռոմինգում գտնվելիս օգտվում եք ինտերնետ (GPRS, MMS) ծառայությունից, որի ընթացքում օգտագործվում է 15ԿԲ, գանձումը կատարվում է 20ԿԲ-ի համար (1 ՄԲ = 1024 ԿԲ):
 

Իսկ օգտվելով «Զանգ Հայաստան» և «SMS Հայաստան» ծառայություններից` արտասահմանում գտնվող բաժանորդները կարող են շփվել Հայաստանում գտնվող մտերիմների հետ բացառիկ ցածր սակագներով:

 
Զանգի արժեքը հաշվարկվում է ըստ րոպեների: Բոլոր գները ներառում են ԱԱՀ: