Հատուկ սակագնային պլաններ

Այս սակագնային պլանն ստեղծված է հատուկ լսողական և խոսակցական խնդիրներ ունեցող բաժանորդների համար: Այն վերջիններիս ընձեռում է առավել լիարժեք շփման հնարավորություն` թույլ տալով SMS-ների միջոցով լրացնել ձայնային շփման բացը: