«ԵՍ» սակագնային պլանով նախատեսված բուհական տարածքներ


Երևան

 • «Անանիա Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների համալսարան
 • Ավետիք Մկրտչյանի անվան տնտեսաիրավագիտական համալսարան
 • «Եվրասիա» միջազգային համալսարան և հենակետային քոլեջ
 • Եվրոպական տարածաշրջանային ակադեմիա
 • Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա
 • Երևանի «Գլաձոր» համալսարան
 • Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ
 • Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա
 • Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան
 • Երևանի «Հրաչյա Աճառյան» համալսարան
 • Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան
 • Երևանի մենեջմենթի համալսարան
 • Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
 • Երևանի պետական համալսարան
 • Երևանի Վալերի Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան
 • Լորիս Քալաշյանի անվան հայկական բաց համալսարան
 • Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
 • Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա
 • Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան
 • Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան
 • Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
 • Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարան
 • Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարան
 • ՀՀ ոստիկանության ուսումնական կենտրոն
 • «Հյուսիսային» համալսարան
 • Հովհաննես Լազարյանի անվան միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտ
 • «Մեսրոպ Մաշտոց» համալսարան
 • Մոսկվայի տնտեսագիտության, վիճակագրության և ինֆորմատիկայի պետական համալսարանի Երևանյան մասնաճյուղ և տարածաշրջանային կրթական կենտրոն
 • Մովսես Խորենացու անվան համալսարան
 • Տերնոպոլի ազգային տնտեսագիտական համալսարանի Երևանյան մասնաճյուղ
 • «Քավենդիշ» համալսարան
 • Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ
Աբովյան
 • Աբովյանի Լևոն Օրբելու անվան համալսարան
Գավառ
 • Գավառի պետական համալսարան
Գյումրի
 • Գյումրիի Միքայել Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ
 • Գյումրիի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն
 • Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի Գյումրիի մասնաճյուղ
 • Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի Գյումրիի մասնաճյուղ
 • Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի Գյումրիի մասնաճյուղ
 • «Իմաստասեր Անանիա Շիրակացի» համալսարան
 • Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի Գյումրիի մասնաճյուղ
 • Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրիի մասնաճյուղ
Գորիս
 • Գորիսի պետական համալսարան
Եղեգնաձոր
 • «Գիտելիք» համալսարան
 • Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Եղեգնաձորի մասնաճյուղ
Իջևան
 • Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ
Կապան
 • Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի Կապանի մասնաճյուղ
Վանաձոր
 • Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղ
 • «Մխիթար Գոշ» հայ-ռուսական միջազգային համալսարան
 • Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանգ.
Նոր Գեղի
 • Նոր Գեղիի ակադեմիկոս Գ. Աղաջանյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ