STARTPHONE 5900


(STARTPHONE 4)


Բաժանորդագրվեք «STARTPHONE» հետվճարային սակագնային պլանին 24 ամսով և ֆիքսված 5900 դրամ ամսավճարի դիմաց յուրաքանչյուր ամիս օգտվեք փաթեթում ներառված ներցանցային խոսելաժամանակից, ինտերնետից և SMS ուղարկելու հնարավորությունից:
 Փաթեթով տրամադրվող ծառայություններ

Ներցանցային խոսելաժամանակ

5000 րոպե

Ինտերնետ

5000 ՄԲ

SMS

անսահմանափակ

* 1000 SMS` ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի ցանցում


Ի դեպ, 24 ամսով սակագնային պլանին բաժանորդագրվելու դեպքում ստորև ներկայացված ցանկի սմարթֆոնների մոդելները կարելի է ստանալ 1 դրամով:

Բաժանորդագրության ժամկետ

24 ամիս

Alcatel One Touch POP C7

Alcatel POP 3(5)

BLU Studio G

    

Քարտի տրամադրման պայմաններ

Միացման վճար - 0 դրամ


 Փաթեթում չներառված և փաթեթը սպառելուց հետո տրամադրվող ծառայությունների սակագները

Տեղական զանգեր

դրամ/րոպե

Դեպի ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի ցանց

15

Դեպի ՀՀ այլ բջջային ցանցեր

35

Դեպի ՀՀ քաղաքային ցանցեր

25

Դեպի 374 97 բջջային ցանց

35

Դեպի 374 47 քաղաքային ցանց

35

SMS

դրամ/SMS

Դեպի ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի ցանց

5

Դեպի ՀՀ այլ բջջային ցանցեր

10

Այլ ուղղություններով

20

Ինտերնետ

դրամ/ՄԲ

Բոլոր կայքերը

30


Հաշվեկշռի ստուգում

 
*311*1# - ներառված խոսելաժամանակը ստուգելու համար

*311*2# - ներառված ՄԲ-ի հաշվեկշիռը ստուգելու համար

Այլ պայմաններ
  • Համարի փոփոխություն - 1000 դրամ

 

Ծանոթություններ

  • Նախքան սակագնային պլանին բաժանորդագրվելը և սմարթֆոնը ստանալը բաժանորդն անցում է վարկային պատմության ստուգման գործընթաց, որը կարող է տևել միջինը 2 աշխատանքային օր:
  • 2016թ. սեպտեմբերի 1-ից «STARTPHONE» սակագնային պլանի ցանկացած տարբերակի համար բաժանորդագրության պայմանագիր կնքած բաժանորդները՝ նախքան բաժանորդագրության պայմանագրի ժամկետի ավարտը պայմանագիրը լուծելու դեպքում պարտավոր են վճարել տուգանք, որը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ. սակագնային պլանի ամսավճարում ներառված սակագնային պլանով ձեռք բերված սարքավորման համար ամսավճարի գումարը բազմապատկվում է մինչև պայմանագրի ժամկետի ավարտը մնացած ամիսների (վճարումների) քանակով, այնուհետև գումարվում է ընթացիկ ամսվա ամսավճարն ամբողջությամբ:«STARTPHONE» սակագնային պլանի ցանկացած տարբերակին բաժանորդագրության պայմանագրի ժամկետը լրանալուց հետո ծառայությունները շարունակում են մատուցվել նշված ժամկետը լրանալու պահին գործող «STARTPHONE EXTRA» սակագնային պլանի պայմաններին համապատասխան, եթե մինչև պայմանագրի ժամկետը լրանալու օրը (ներառյալ) բաժանորդի կողմից չի ներկայացվում պայմանագրի լուծման վերաբերյալ դիմում: «STARTPHONE EXTRA» սակագնային պլանի պայմանների մասին տեղեկատվությանը Դուք կկարողանաք ծանոթանալ ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի պաշտոնական կայքում` մինչև «STARTPHONE» սակագնային պլանի Ձեր բաժանորդագրության ժամկետի ավարտը:
  • «STARTPHONE» սակագնային պլանի շրջանակներում տրամադրվող քարտի սեփականատիրոջ փոփոխությունը հնարավոր չէ:
  • Բոլոր գները ներառում են ԱԱՀ: