Viva սակագնային պլաններ

Հարմարավետ ու մատչելի «Viva» սակագնային պլաններից ընտրեք հաղորդակցման Ձեր պահանջներին ամենահամապատասխան տարբերակը:

Ֆիքսված գումարի դիմաց ստացեք խոսելաժամանակ՝ դեպի ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի, ՀՀ այլ, 374 97 բջջային և 374 47 քաղաքային ցանցեր, Ռուսաստան, ԱՄՆ և Կանադա, SMS հաղորդագրություններ ուղարկելու հնարավորություն և, իհարկե, ինտերնետ:

Այսուհետև «Viva 5500» կամ «Viva 7500» տարբերակն ակտիվացնելով՝ համապատասխանաբար 5500 և 7500 րոպե ներցանցային խոսելաժամանակը կարելի է օգտագործել նաև դեպի ՄՏՍ Ռուսաստան և Vodafone Ուկրաինա ուղիղ զանգեր կատարելու համար` առանց 77 00 հավաքելու:
 

Առաջարկը գործում է նաև «Viva 5500» կամ «Viva 7500»՝ արդեն ակտիվ փաթեթներ ունեցող բաժանորդների համար:

«Viva» սակագնային պլաններով տրամադրվող փաթեթներ

Ծառայություն

Viva 1500

Viva 2500

Viva 3500

Viva 5500

Viva 7500

Ակտիվացման գին

1500 դրամ

2500 դրամ

3500 դրամ

5500 դրամ

7500 դրամ

Ներցանցային խոսելաժամանակ

1500 րոպե

2500 րոպե

3500 րոպե

5500 րոպե

(նաև դեպի ՄՏՍ Ռուսաստան և Vodafone Ուկրաինա)

7500 րոպե

(նաև դեպի ՄՏՍ Ռուսաստան և Vodafone Ուկրաինա)

Խոսելաժամանակ դեպի ՀՀ այլ, 374 97 բջջային և 374 47 քաղաքային ցանցեր, Ռուսաստան, ԱՄՆ և Կանադա 
(hամարահավաքման ձևաչափ` 77 00 [երկրի կոդ] [հեռախոսահամար])

0

50 րոպե

100 րոպե

200 րոպե

350 րոպե

SMS՝ դեպի ՀՀ բջջային ցանցեր

150

250

250

250

350

Ինտերնետ

1000 ՄԲ

2000 ՄԲ

3000 ՄԲ

5000 ՄԲ

10 000 ՄԲ


Սպառելուց հետո օգտագործվող ծառայությունների սակագներ

Դեպի ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի ցանց

5 դրամ/րոպե

Դեպի ՀՀ այլ բջջային ցանցեր

35 դրամ/րոպե

Դեպի ՀՀ քաղաքային ցանցեր

Դեպի 374 97 բջջային ցանց

Դեպի 374 47 քաղաքային ցանց

Դեպի ՄՏՍ-Ռուսաստան (համարահավաքման ձևաչափ՝ 77 00 [երկրի կոդ] [հեռախոսահամար])

30 դրամ/րոպե

SMS՝ դեպի ՀՀ բջջային ցանցեր

5 դրամ/SMS

SMS՝ այլ ուղղություններով

20 դրամ/SMS

Ինտերնետ

20 դրամ/ՄԲ


Հրահանգներ

Գործողություն

«Viva 1500»

«Viva 2500»

«Viva 3500»

«Viva 5500»

«Viva 7500»

Անցում դեպի սակագնային պլան

*161*1500#

*161*2500#

*161*3500#

*161*5500#

*161*7500#

Անցում դեպի սակագնային պլան՝ ընթացիկ տարբերակի գործողության ժամկետը լրանալուց հետո

*161*1500*1#

*161*2500*1#

*161*3500*1#

*161*5500*1#

*161*7500*1#

Ընթացիկ տարբերակի գործողության ժամկետը լրանալուց հետո դեպի սակագնային պլան անցման չեղարկում

*161*0#

Ընթացիկ սակագնային պլանով տրամադրվող փաթեթների հաշվեկշռի ստուգում

*160#

Ընթացիկ սակագնային պլանի փաթեթների վերաակտիվացում

*161*4#


«Viva» սակագնային պլանների բաժանորդները հնարավորություն ունեն անցում կատարելու «ԵՍ» և «Բարբառ» կանխավճարային սակագնային պլաններին:

Գործողություն

Հրահանգ

Անցում «Բարբառ» սակագնային պլանին

*131*707#

Անցում «ԵՍ» սակագնային պլանին

*131*555#


Անցման արժեքը 500 դրամ է:

Ծանոթություններ

  • Եթե «Viva» սակագնային պլանի տարբերակի գործողության ժամկետում բջջային քարտի վավերականության ժամկետը սպառվում է, փաթեթով տրամադրվող ծառայությունները կասեցվում են մինչև հաշվեկշռի վերալիցքավորումը, այլապես՝ դադարեցվում:

  • Ակտիվացված ինտերնետ-փաթեթի (օր.՝ «BIT») գործողության ընթացքում նախ սպառվում է այդ փաթեթով տրամադրվող ծառայությունը, իսկ սպառելուց հետո՝ «Viva» սակագնային պլանով տրամադրվող ինտերնետ-փաթեթը:

  • «Viva» սակագնային պլանով տրամադրվող ծառայությունները տարբերակի գործողության ժամկետը սպառվելուց հետո զրոյանում են:

  • «Viva» սակագնային պլանով տրամադրվող խոսելաժամանակը, SMS-ները և ինտերնետը ռոումինգում հասանելի չեն:

  • Առաջին անգամ ակտիվացված բջջային քարտի վավերականության ժամկետը 105 օր է:

  • «Viva» սակագնային պլաններով տրամադրվող փաթեթները կարելի է սպառել ակտիվացման պահից սկսած 30 օրվա ընթացքում: Գործողության ժամկետից շուտ փաթեթներից որևէ մեկը սպառելու դեպքում կարելի է ընթացիկ սակագնային պլանի փաթեթները վերաակտիվացնել՝ հավաքելով *161*4#. այդ դեպքում գործողության ժամկետը կազմում է 30 օր՝ նոր փաթեթների ակտիվացման պահից սկսած:

  • «Viva» սակագնային պլանով տրամադրվող փաթեթների գործողության ժամկետի ավարտին բաժանորդի հաշվին բավարար գումար լինելու դեպքում գումարը գանձվում է, և փաթեթներն ավտոմատ երկարացվում են, հակառակ դեպքում՝ ծառայությունն ապաակտիվացվում է և բաժանորդը շարունակում է օգտվել ծառայություններից սակագնային պլանով նախատեսված սակագներով: Փաթեթները ավտոմատ կերպով կրկին ակտիվացվում են հաշվեկշռին նորից բավարար գումար լինելու դեպքում:
  • «Viva» սակագնային պլաններով տրամադրվող փաթեթների ակտիվացման կամ ավտոմատ երկարացման ժամանակ խորհուրդ է տրվում չօգտվել ձայնային, ինտերնետ կամ SMS ծառայություններից, քանի որ, համակարգի տեխնիկական առանձնահատկություններից ելնելով, փաթեթների ակտիվացումը, հնարավոր է, չհաջողվի:

  • Ձեր հաշվեկշռին բավարար գումար լինելու դեպքում «Viva» սակագնային պլանով տրամադրվող ծառայությունների փաթեթները կհամարվեն ակտիվացված միայն ծանուցող SMS ստանալուց հետո:
  • ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ը չի երաշխավորում դեպի ՄՏՍ Ռուսաստան և Vodafone Ուկրաինա զանգերի ծառայության մատուցումը՝ Ռուսաստանում կամ Ուկրաինայում զանգը ստացող հեռախոսահամարը՝ համարների տեղափոխելիության ծառայության շրջանակում Ռուսաստանի կամ Ուկրաինայի մեկ այլ բջջային ցանց տեղափոխված լինելու դեպքում:
Հաճախ տրվող հարցեր